วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ต้องระวัง!!ต้องระวัง!!+++++

มิจฉาชีพที่อ้างว่าเป็นโรงพยาบาลไอดี
แล้วเอาข้อมูลส่วนตัวไปนะคะ
ทางโรงพยาบาลจะไม่มีการขอสำเนาทะเบียนบ้านแต่อย่างใด
นี่เป็นตัวอย่าง ข้อความที่อ้างว่าเป็นโรงพยาบาลแล้วขอเอกสารสำคัญคะ
ยังไงหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อมาได้โดยตรงที่
+66-82-2396-9784 หรือ th@idhospita


l.com นะคะ