วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[ID Hospital / โรงพยาบาลไอดี] ศัลยกรรมวีไลน์ โหนกแก้ม แก้จมูกศัลยกรรมเกาหลี

(วีไลน์ โหนกแก้ม แก้จมูก)


ก่อนทำโครงหน้าไม่เรียวและเหมือนผู้ชาย
จมูกใหญ่และไม่เข้ากับหน้า
หลังทำหน้ามีมิติและเล็กเรียว!!